Advies en ontwerp

Advies  

Ons Modulo-team bestaat uit specialisten. Gezamenlijk runnen wij een kenniscentrum voor moderne state-of-the-art milieustraten en circulaire ambachtscentra.
Maak gebruik van onze denkkracht op het gebied van het circulair ontwerpen, inrichten en toekomstbestendig bouwen van milieustraten, die aanpasbaar en verplaatsbaar zijn. De gedegen bouwtechnische kennis en kunde hebben we zelf in huis. We zorgen ervoor dat alle facetten logisch in elkaar passen, met als resultaat haalbare plannen, passende oplossingen en een efficiënt bouwproces.

Wij adviseren gemeenten, afvalinzamelaars en bedrijven over het optimaliseren van een bestaande milieustraat of het realiseren van een nieuw toekomstbestendig circulair ambachtscentrum. Samen gaan we op voor de volledig circulaire economie!

Knelpuntenanalyse / quickscan van een bestaande milieustraat

Inrichtingsadvies en 2D- en 3D-ontwerp

Uitwerking functioneel Programma van Eisen nieuwe milieustraat

Ontwerp toekomstbestendige milieustraten en circulaire ambachtscentra

Bouwkundig en bouwkostenadvies bestaande /nieuwe milieustraat

Scenario-uitwerking milieustraatvoorziening

Advies over inzamelen en afzet van grof huishoudelijk afval

Ontwerp  

Ontwerp laat ideeën en ambities leven
In de volksmond heet de milieustraat nog vaak ‘de stort’. Bij de realisatie van een nieuwe toekomstbestendige milieustraat of een circulair ambachtscentrum is goede beeldvorming essentieel. Daarom maken we altijd een 2D- en 3D-schets waarmee ideeën en dromen echt gaan leven. De schetsen maken wij op basis van een uitvoerige inventarisatie van de wensen en eisen van stakeholders én inwoners. Onze ingenieur en architect zetten deze om naar een zogenaamd vlekkenplan. Door alle onderdelen goed op elkaar aan te laten sluiten, ontstaat een ideale inrichting van het beschikbare terrein. Het bezoekersverkeer heeft dan een goede doorstroming en kruist zelden met werkverkeer.

 

Neem contact met ons op voor:

Schetsmatige uitwerking van uw programma van eisen of van ambitie

Artist impression/droombeeld van uw milieustraat van de toekomst c.q. Circulair ambachtscentrum

Technische bouwtekeningen van uw milieustraat

Projecten en inspiratie

Project

Waardlanden: ontwerp ambachtscentrum op klein perceel

Blog

Quick scan brengt milieustraat en verbeterpunten snel in beeld

Blog

Ontwerpen in 3D helpt gemeenten juiste keuzes te maken