Inruilgarantie en re-use elementenpool

Substantieel investeringsvoordeel en maximale flexibiliteit

Modulo geeft een inruilgarantie op alle vanaf 2021 gebouwde milieustraten. Als een milieustraat moet worden aangepast of verplaatst, kunnen de overbodige betonnen U-elementen worden ingeruild. De teruggegeven elementen komen in een Re-use elementenpool waar gemeenten, afvalinzamelaars en (overige) bedrijven uit kunnen putten. De inruilgarantie levert een substantieel investeringsvoordeel op en biedt maximale flexibiliteit voor de toekomst. Ook draagt dit één-op-één hergebruik bij aan de circulaire (bouw)doelstellingen en CO2-reductie.

De inruilgarantie zorgt voor:

Behalen van de circulaire (bouw)doelstellingen

Maximale flexibiliteit, ook in de toekomst

Groot kostenvoordeel (tot 70% t.o.v. traditionele bouw)

Lagere exploitatiekosten i.v.m. hoge restwaarde en lange afschrijvingstermijn

Besparing op primaire grondstoffen

Reductie milieu-impact (sloopvrij = CO2-besparing)

Hoge circulariteitscore (90% t.o.v. 15% bij traditionele bouw)