Modulair

Modulair bouwen:

flexibeler, slimmer en duurzamer

Modulo bouwt de milieustraten en de depots voor klein chemisch afval met prefab betonnen U-elementen. Onze bouwmethode is uniek, innovatief en modulair.

Modulair bouwen is toekomstbestendig
We zetten maximaal in op flexibiliteit en hergebruik. Aanpassing kan eenvoudig door aanbouw, verplaatsing of inruil van de prefab U-elementen. Een milieustraat is in korte tijd te demonteren en opnieuw op te bouwen. Zonder sloop, dus geen desinvesteringen.

Ruimte onder verhoogde bordes benutten
Door de prefab U-elementen ontstaat er onder het bordes veel extra ruimte voor uiteenlopende toepassingen. Voorbeelden zijn een KCA-opslag of circulaire functies, zoals een inzamelpunt voor de kringloop of demontage. Door dit dubbele grondgebruik kan het bouwperceel kleiner zijn met minder bijgebouwen en lagere totale investeringskosten.

 

Meer informatie?

Continue kwaliteit en sneller bouwen
De productie van de U-elementen gebeurt gecontroleerd volgens een fabrieksmatig proces. Prefabricage is minder afhankelijk van externe factoren en de beschikbaarheid van medewerkers. Het ontwerpproces kan snel en op de locatie wordt de bouwtijd flink verkort. De bouwactiviteiten worden tot een minimum beperkt. Dit vermindert de milieu-impact van het gehele realisatieproces. Modulair (prefab) bouwen is daardoor flexibeler, slimmer en veel duurzamer dan traditionele bouw.

Overige kenmerken van de Modulo-methode

Circulair

Onze elementen zijn geproduceerd met secundaire grondstoffen. Alle elementen zijn herbruikbaar en we hebben een inruilgarantie.

Snel & betaalbaar

Het ontwerp- en bouwproces is gestandaardiseerd en alle kennis is in eigen huis. Hierdoor werken we kostenefficiënt en kunnen we snel bouwen.