Sudwest -Fryslan: Quickscan milieustraten in fusiegemeente

Vraag opdrachtgever
De gemeente Südwest-Fryslân beschikt na de fusie over zowel een viertal milieustraten als een aantal gemeentewerven. Veel van deze locaties zijn verouderd en aan vervanging toe. Dit was de aanleiding om de huidige situatie per milieustraat te inventariseren en te bepalen óf en hoe deze milieustraten toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. Daarnaast is aan Modulo gevraagd om te adviseren bij mogelijke scenario’s voor de toekomst.

Aanpak
Voor het nemen van een besluit had de gemeente inzicht nodig in de huidige situatie op de bestaande milieustraten en een advies over de toekomstbestendigheid daarvan. We hebben de verschillende locaties bezocht en een ‘quick-scan’ uitgevoerd van de milieustraten en gemeentewerven. Deze hebben we vervolgens uitgewerkt.

 Resultaat
Het resultaat was een helder en pragmatisch overzicht van de knelpunten in de huidige situatie, en een advies en scenario’s hoe deze knelpunten mogelijk op te lossen zijn. Bij elk advies dat om een aanpassing van de inrichting vroeg, hebben we een kostenbegroting toegevoegd.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

     

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54