Herne (D): Circulair Ambachtscentrum

Een recyclingcentrum met een optimale routing en inrichting voor personen- en vrachtverkeer. Dat waren de uitgangspunten van de Duitse gemeente Herne voor ‘Die Entsorgung Herne’ dat door Modulo is ontworpen en gebouwd. Belangrijk waren ook een hoge servicegraad en veiligheid voor de bezoekers. 

Ruimte onder bordes optimaal benutten
Door het modulair bouwen met de prefab U-elementen ontstaat er ruimte onder het bordes. Tijdens het ontwerp is er in samenspraak met de gemeente Herne en de architect van Modulo goed nagedacht over de multifunctionele mogelijkheden van de ruimten onder het bordes. Zo is er onder het bordes een bezoekerscentrum ingericht met educatie over afval/grondstoffenscheiding, recycling etc. Ook zijn er ruimten voor sanitaire voorzieningen en het sorteren en opslaan van ingeleverde grondstoffen.
Er is veel aandacht voor duurzaamheid. Zo heeft de overkapping zonnepanelen op het dak waardoor het nieuwe recyclingcentrum energieneutraal is. De bezoekersruimte wordt geothermisch verwarmd. Ook is er gekozen voor LED-verlichting en wordt het regenwater opgevangen en gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten.

Resultaat Herne: 20 procent meer grondstoffen ingezameld
We hebben de Entsorgung Herne 2,5 jaar na opening van de milieustraat gevraagd naar de resultaten: ‘Na 2,5 jaar is het duidelijk dat het concept van de milieustraat werkt. Met de moderne, toekomstgerichte en gebruikersvriendelijke milieustraat heeft Die Entsorgung Herne een plek die onze bezoekers ervaren als een integraal onderdeel van een circulaire recyclingeconomie. Als we de cijfers van de oude milieustraat uit 2017 vergelijken met die van de nieuwe milieustraat in 2019 zien we een substantiële verbetering. Zo zijn het aantal bezoeken, de hoeveelheid ingeleverd afval en recyclebare grondstoffen met zo’n 20 procent gestegen. 

Kijk hier om het gehele interview (in het Duits) te lezen.

Terrein oppervlak: 13.000 m2

Hoogte:
2,60 m

Gebruiksruimte onder bordes:
1.300 m2

Aantal containers aan bordes:
11

Bijzonderheden: in 2021 is Herne verkozen tot groenste milieustraat / Circulair Ambachtscentrum van alle grote steden in Duitsland.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54