Gemeente in Drenthe: ambitievorming en locatieonderzoek

Vraag opdrachtgever
Een gemeente in de Provincie Drenthe gemeente beschikt over sterk verouderde milieustraten maar heeft wel grote ambities ten aanzien van duurzaamheid en circulariteit. Modulo is gevraagd om te adviseren bij de uitwerking van deze ambities. Ook is gevraagd om advies te geven over de meest geschikte locatie voor de nieuwe, toekomstbestendige milieustraat.

Aanpak
Om tot een concrete uitwerking van de ambities te komen hebben we een ‘tour circulair’ georganiseerd. We zijn met verschillende beleidsmedewerkers, medewerkers van de milieustraat en wethouders langs verschillende inspirerende milieustraten gegaan waaronder het Upcyle Centrum in Almere. Vervolgens hebben we verschillende sessies gehouden over hun wensen en ambities. Vervolgens  konden we een  locatieonderzoek uit voeren waarbij de voor-en nadelen en risico’s van de verschillende locaties in kaart zijn gebracht.

Resultaat
Het rapport over het locatieonderzoek gaf van elke locatie de “plussen en minnen” aan. Dit leidde uiteindelijk tot een voorkeurslocatie. De uitwerking van de ambities en het locatieonderzoek waren voor het College en de gemeenteraad input voor hun besluitvorming. Daarna is het ambitieniveau uitgewerkt naar een Design, Build en Maintain (DBM) aanbesteding en op de markt gezet.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

     

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54