Rosmalen: ontwerp- en werkomschrijving

Vraag opdrachtgever
De Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch wenste een nieuwe milieustraat in Rosmalen waarbij alle containers op maaiveld staan. Er is gekozen voor twee gescheiden routes, gratis en betaald. Modulo is gevraagd om de nieuwe milieustraat voor te bereiden en de aanbesteding te begeleiden. 

Aanpak
Voorafgaand aan de eigenlijke uitvoering van het project heeft Modulo de benodigde ontwerpen, onderzoeken en engineeringswerkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn vertaald in een voorlopig- en een definitief ontwerp. In de volgende fase is de nieuwbouw aanbesteed op basis van de EMVI-methode. Modulo heeft hiervoor de (werk)omschrijving opgesteld en het proces begeleid.

Resultaat
Het is de eerste milieustraat in Nederland met een gecertificeerde vloeistofdichte (Trisoplast) onderafdichting. Dit bespaarde op onderhouds- en inspectiekosten.   

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

     

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54