Gemeente in Brabant: Quickscan haalbaarheid Circulair Ambachtscentrum

Vraag opdrachtgever
Kan de huidige milieustraat worden opgewaardeerd tot Circulair Ambachtscentrum en daarmee als voorbeeld dienen voor een circulair bedrijventerrein? Voor een gemeente in Brabant hebben we een korte versie van het haalbaarheidsonderzoek Circulair Ambachtscentrum uitgevoerd.

Context
Het betreft de gebiedsontwikkeling van een ‘normaal’ bedrijventerrein naar een circulair bedrijventerrein. Hiermee wordt bedoeld dat het vestigingsklimaat binnen dit bedrijventerrein zo wordt, dat het bedrijven aantrekt die circulaire producten maakt en verkoopt. Het Circulair Ambachtscentrum wordt gezien als de spil in het web, de verbinder tussen de circulaire bedrijven die zich op het bedrijventerrein vestigen. Daarnaast dient het ook als voorbeeldfunctie.

Aanpak
In eerste instantie hebben we de opdrachtgever meegenomen in het verhaal van het Circulair Ambachtscentrum (CA). We zijn hierbij ingegaan op vragen als ‘waarom zou je moeten investeren in een CA?’ en ‘wat is er nodig om het CA een succes te maken?’. Nadat er eenduidig beeld van het CA tot stand was gekomen hebben we op basis van verschillende eerdere (uitgebreide) haarbaarheidsonderzoeken op hoofdlijnen een uitwerking gemaakt van een nieuwe milieustraat inclusief circulaire ambachtsfuncties.

Resultaat
De uitwerking (op hoofdlijnen) heeft deze gemeente geholpen een concreter beeld te krijgen van wat een Circulair Ambachtscentrum in houdt en aan welke kosten en baten moet worden gedacht. Op basis hiervan heeft de gemeente het besluit genomen om de haalbaarheid van het Circulair Ambachtscentrum verder uit te werken.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

     

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54