Gemeente Zuid-Limburg: haalbaarheidsonderzoek Circulair Ambachtscentrum

Vraag
Voor een gemeente in Zuid-Limburg hebben we een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het Circulair Ambachtscentrum. Dit in het kader van de gewonnen prijsvraag Circulaire Ambachtscentra van Rijkswaterstaat. De onderzoeksvraag luidde: Hoe kan de bestaande milieustraat toekomstbestendig worden gemaakt en hoe kan er invulling worden gegeven aan het ‘Circulair Ambachtscentrum’? Dit is een interessant vraagstuk temeer omdat de kringloopwinkel zich al naast de milieustraat bevindt.

Aanpak
In het haalbaarheidsonderzoek is samen met het projectteam gekeken naar de huidige situatie en de knelpunten en kansen daarin. Vervolgens is een nieuwe inrichting van de milieustraat en van de kringloopwinkel geschetst. Met de projectgroep zijn keuzes gemaakt ten aanzien van de circulaire activiteiten die worden toegevoegd aan de bestaande milieustraat. Daarna is een investeringsraming gemaakt. Voor de circulaire functies en kosten van de nieuwe milieustraat is samen met de opdrachtgever de businesscase uitgewerkt.

Resultaat
Door te ontwerpen met een bordes waarvan de onderzijde kan worden benut, is het gelukt om op een beperkt oppervlak (7.000 m²) een toekomstbestendige milieustraat incl. innamestraat en educatieruimte te realiseren. Door het bordes van de nieuwe milieustraat aan de bestaande kringloopwinkel te plaatsen komt er minimaal 100 m² extra winkeloppervlak bij. De onderzijde van het bordes wordt namelijk gebruikt voor de opslag van winkelvoorraad en seizoenartikelen.

De uitwerking van de businesscase laat zien dat het investeren in de nieuwe milieustraat en de circulaire functies tot een kostenverhoging leidt. Om deze kostenverhoging in perspectief te plaatsen hebben we ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld. In deze analyse wordt breder gekeken dan de harde euro’s. Zaken als minder CO2-uitstoot, welzijnseffecten voor mensen (door van uitkeringssituatie naar werk te gaan) worden dan ook gekwantificeerd. Deze laat een positief saldo voor de maatschappij zien. Het ligt nu aan de bestuurlijke besluitvorming of het gehele plan wordt gerealiseerd of delen ervan.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

     

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54