Grondstoffendepot Utrecht Science Park, haalbaarheidsonderzoek

Vraag opdrachtgever
Op de universiteitscampus Utrecht Science Park worden op dit moment grof afvalstromen op verschillende plaatsen ingezameld. Aan de hand van een pilotinstallatie is geconstateerd dat er nog veel circulaire kansen onbenut worden gelaten rondom deze stromen. De vraag is ontstaan hoe deze circulaire kansen binnen het Utrecht Science Park (USP) kunnen worden benut en wat daarvoor nodig is. USP heeft aan Modulo gevraagd om hen te helpen met het uitwerken van een plan om het grof afval dat op de universiteitscampus vrij komt centraal in te zamelen op een ‘grondstoffendepot’ en van daaruit meer (lokaal) hergebruik te realiseren.

Aanpak
Voor het uitwerken van dit plan is er met de afvalverantwoordelijken van zowel de universiteit als de hogeschool gesproken. Ook zijn van hen de (grof) afvalhoeveelheden ontvangen en is er in overeenstemming met de opdrachtgever bepaald welke fracties in de toekomst centraal worden ingezameld.

Resultaat
Na vaststelling van de meest geschikte locatie is er een ontwerp gemaakt van een grondstoffendepot waar het (grof) afval van de universiteitscampus kan worden ingezameld zodat het hoogwaardig kan worden verwerkt. Voor een goede besluitvorming is het ontwerp vervolgens vertaald naar een investeringsraming. Op basis van deze informatie kunnen de verschillende stakeholders bepalen of de realisatie van dit grondstoffendepot haalbaar is.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

     

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54