Milieuplein NS Haarlem: snel, efficiënt en toekomstbestendig

Modulo realiseert een modulair milieuplein voor de Nederlandse Spoorwegen in Haarlem. De nieuwbouw vervangt het oude milieuplein op het terrein van NS Treinmodernisering. 99 procent van de materialen wordt al opnieuw gebruikt of gerecycled. Het nieuwe milieuplein moet ervoor zorgen dat fracties nog beter worden gescheiden. De NS koos voor Modulo omdat het nieuwe milieuplein zowel duurzaam als circulair is en ook toekomstbestendig door de modulaire bouw.

Totale ontzorging door Modulo
Modulo heeft de NS totaal ontzorgd op basis van een design & construct-contract: van advies, engineering tot en met realisatie. Voor dit project zijn door derden meerdere onderzoeken uitgevoerd die relevant zijn voor deze locatie, zoals niet-gesprongen explosieven en bodemverontreiniging. Modulo coördineerde dit traject als onderdeel van de uitvoering. Tijdens de bouw was Modulo ook verantwoordelijk voor de totale uitvoering en coördinatie van de werkzaamheden van de bouwpartners.

Danny Thiel, manager logistiek van NS Treinmodernisering zegt in een interview op ons blog ‘We zijn heel blij met het eindresultaat. Daar heeft de wisselwerking met Modulo tijdens het ontwerp- en bouwproces in belangrijke mate aan bijgedragen. Het team was betrokken, dacht mee en droeg oplossingen aan. Dat heb ik als partner zeker als heel prettig ervaren.’

Snel en toekomstbestendig bouwen
Toekomstbestendigheid en flexibiliteit waren belangrijke eisen bij de nieuwbouw. Omdat het bordes door de modulaire bouw eenvoudig kan worden aangepast koos de NS bewust voor Modulo. Ook snelle realisatie was belangrijk. Het naastgelegen terrein voor de opslag van treinwielen is tijdens de bouw lastig bereikbaar. Snel bouwen was daarom een van de eisen. Door standaardisatie van de logistiek en bouwprocessen is het milieuplein in korte tijd van vier weken gerealiseerd.

Stelconplaten hergebruiken en 600m2 onder bordes benutten
Het Modulo-bordes is geplaatst op de bestaande stelconplaten. Alleen daar waar nodig, is gewisseld met vloeistofdichte milieuplaten. Behalve hergebruik leverde dit ook een financiële besparing op. Door de bouw met modulaire U-elementen ontstaat er onder het bordes 600 vierkante meter extra ruimte. De NS gaat die gebruiken voor de opslag van de diverse monostromen, klein chemisch en gevaarlijk afval. Deze ruimten voldoen aan de gestelde veiligheidsvoorwaarden volgens PGS15, zoals meerdere brandwerende compartimenten en vloeistofdichte lekbakken. Er is gekozen voor brandwerende schuifdeuren waardoor het transport onder het bordes zo flexibel mogelijk wordt.

Terrein oppervlak: 2.100 m2

Hoogte: 2,60 m

Gebruiksruimte onder bordes: 600 m2

Aantal containers aan bordes: 15

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54