De Wolden: duurzame doelen en efficiënte inrichting

Een toename van het aantal bezoekers waardoor er wachtrijen op de openbare weg ontstonden. Dat was een van de redenen van de gemeente De Wolden om een nieuwe milieustraat te realiseren. Ook was er ruimtegebrek omdat de gemeente meer fracties gescheiden moest inzamelen. Een overzichtelijke, makkelijk te beheren milieustraat met minimale FTE-bezetting. Dat waren belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp. Ook moest er ruimte zijn voor een groot aantal containers aan het bordes. Voor een hoge bezoekerstevredenheid vroeg de gemeente om een goede routing met adequate fractieaanduiding.

Slimme logistiek, efficiënte inrichting en benutten ruimten onder bordes
Er is bij het ontwerp gekozen voor een efficiënte inrichting van de milieustraat en een slimme logistiek met twee routes: een snelle route op de begane grond voor groen en puin en een route over het bordes voor het storten van alle andere fracties. Een deel van het bordes is verlaagd. Hierdoor kan klein chemisch afval en bruin- en witgoed efficiënt worden afgevoerd. Door de modulaire bouw met standaard U-elementen is dubbel grondgebruik mogelijk. Daardoor ontstaat er onder het bordes extra ruimte. In De Wolden wordt die gebruikt voor opslag. Om bij de containerwissel de ondergrond te beschermen zijn er bodembeschermplaten (gemaakt van gerecycled kunststof) geplaatst. Tijdens de civiele werkzaamheden is er een cementgebondenfundering gebruikt waardoor de asfaltlaag dunner kon worden aangebracht. Dit leverde een significant kostenvoordeel op.

Milieustraat draagt bij aan duurzaamheid
Erik Dusseljee adviseur Duurzaamheid & Milieu van samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen zegt in een interview: ‘De milieustraat draagt bij aan duurzaamheid, onder meer door de 60 zonnepanelen op het dak van het depot voor klein chemisch afval. Ook is het energieverbruik op de milieustraat door de energiezuinige Ledverlichting tot het minimum beperkt. Het beton waarvan de U-elementen zijn gemaakt, bestaan voor het merendeel uit ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Bovendien zijn de elementen nauwelijks aan slijtage onderhevig en kunnen zo over tientallen jaren prima elders opnieuw worden gebruikt.’
Klik hier voor het gehele interview met Eric Dusseljee

Terrein oppervlak: 6.800 m2

Hoogte: 2,60m

Gebruiksruimte onder bordes: 750 m2

Aantal containers aan bordes: 14

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54