Leusden: ideale combinatie milieustraat en gemeentewerf

De gemeente Leusden koos er bewust voor de milieustraat en gemeentewerf op één locatie te realiseren om een synergie-effect te krijgen. De gemeentewerf groeide uit z’n jasje, maar er was geen grond voor uitbreiding beschikbaar, er werd dus gezocht naar een compacte oplossing. De nieuwe milieustraat moest voldoen aan de huidige én toekomstige eisen.


Modulair bouwen met U-elementen biedt Leusden meerdere voordelen

Door te ontwerpen met de modulaire U-elementen van Modulo zijn er nu onder de milieustraat vele m2 extra beschikbaar voor het stallen van de voertuigen van de gemeentewerf. Maar ook voor andere functies zoals de werkplaats, sanitaire voorzieningen en omkleedruimte voor personeel, opslag van gemeentelijke spullen zoals verkeersborden en stemhokjes. Daarnaast zijn er onder het bordes ruimten ingericht voor de opslag van klein chemisch afval. De combinatie van milieustraat en gemeentewerf leverde de gemeente ook nog een investeringsvoordeel op omdat er door het dubbel grondgebruik nauwelijks bijgebouwen nodig waren en er geen aankoop van extra grond nodig was.


Wethouder Vos over het Madaster materialenpaspoort: “circulariteit is belangrijk voor de gemeente”

De gemeente Leusden ontving voor de Modulo-milieustraat een Madaster-certificaat. Wethouder Wim Vos, Beheer openbare ruimte, zei bij de ontvangst van het certificaat (met een circulariteitsscore van 90%)  ‘Een weergave van het groene en duurzame beleid van de gemeente Leusden. Circulariteit is belangrijk voor de gemeente’, aldus de wethouder. ‘Ook bij andere bouwprojecten. Het materialenpaspoort voor de circulaire milieustraat past daarom in onze visie op de toekomst van Leusden die zich behalve op circulariteit ook richt op biodiversiteit en klimaatadaptie.’

Terrein oppervlak: 8.300 m2

Hoogte: 2,60m

Gebruiksruimte onder bordes: 950 m2

Aantal containers aan bordes: 15

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54