Leiden: scenario’s duurzaamheidsplein

Leiden telt zo’n 125.000 inwoners die hun grof huishoudelijk afval naar één milieustraat brengen. Op die locatie is de ruimte beperkt waardoor er op drukke dagen rijen voor de ingang staan. Ook ontbreekt het aan de mogelijkheden om nog meer fracties gescheiden in te zamelen. Omdat de huidige milieustraat uit z’n jasje is gegroeid en onvoldoende bijdraagt aan de duurzame doelen van de gemeente, heeft de gemeente Leiden Modulo gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een nieuwe milieustraat.

Circulaire uitgangspunten van gemeente basis voor ontwerp
Bijdragen aan de circulaire ambities van Leiden was een belangrijke voorwaarde. Daarom is van het begin af aan duidelijk besproken wat voor de gemeente de centrale uitgangspunten zijn voor een circulair centrum. Die vormden samen met de andere gemeentelijke informatie en de ervaringscijfers van Modulo de input voor een functioneel programma van eisen (PvE). Het functionele PvE is de basis voor een nieuw ontwerp en de bijbehorende investeringsraming. In het ontwerp zijn alle factoren meegenomen die essentieel zijn voor de besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan de benodigde vierkante meters, de verwachte groei van het aantal bezoekers, uitbreiding van de fracties die gescheiden worden ingezameld en de mogelijke circulaire functies van de nieuwe milieustraat. In de investeringsraming is onderscheid gemaakt tussen de investering in de milieustraat sec en de investering in de circulaire functies. Dat geeft inzicht in de meerkosten van de verschillende onderdelen van het circulair centrum.

Modulo heeft de ervaring en expertise, zegt Ralph Veelenturf
Over het resultaat van deze eerste fase, zegt Ralph Veelenturf, beheerder inzameling en reiniging: ‘We hebben nu een rapport dat meerdere scenario’s schetst. De eenvoudigste daarvan is een traditionele milieustraat, zeg maar het reguliere afvalbrengstation. Het meest circulaire scenario is een duurzaamheidsplein dat voldoet aan het beoogde circulaire beleid van de gemeente.’ Dat is volgens hem het ‘mooie’ aan Modulo. ‘Het team heeft de ervaring en expertise om het hele idee uit te werken; van eerste ontwerp/houtskoolschets en investeringsraming tot het kosten- en batenmodel met daarin ook de opbrengsten die het hergebruik van materialen en producten opleveren. Nu ligt er een keuzemenu waar we de komende periode een aantal mogelijkheden uit selecteren. De voorgestelde circulaire functies zijn zeer reëel en passen bij de ambities van de gemeente Leiden.’

Lees hier het hele interview met Ralph Veelenturf.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

     

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54