De Fryske Marren: oriënterend onderzoek milieuterreinen

Modulo Milieustraten heeft voor de Friese gemeente De Fryske Marren een oriënterend onderzoek uitgevoerd met als doel het milieuterrein in Lemmer optimaal en toekomstbestendig in te richten.

Voor het oriënterend onderzoek zijn meerdere mogelijkheden bekeken en in het onderzoek meegenomen:
– Voorzieningen en functies die noodzakelijk zijn voor de milieuterreinen;
– Voor- en/of nadelen van sluiting van één of twee van de bestaande milieuterreinen;
– Mogelijkheden van nieuwbouw op een nieuwe of bestaande locaties.

Onderdeel van het onderzoek is ook het opstellen van meerdere scenario’s. Daarvoor zijn volgende stappen uitgevoerd:
1. Inventarisatie van de fractiestromen en randvoorwaarden voor de huidige en nieuwe situatie;
2. Drie mogelijke oplossingen, inclusief budgetraming;
3. Uitwerking van het voorkeursscenario en advies over het vervolgtraject.

Het onderzoek van Modulo was de basis voor de besluitvorming over de ‘milieuterreinfunctie in de toekomst’ en is aangenomen door het College van B&W en de Gemeenteraad.

Meer weten? Lees ook: Gemeente Lemmer kiest opnieuw voor Modulo-bordes.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

     

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54