Papendrecht: laag bordes op klein oppervlak

De milieustraat is door Modulo zo ontworpen, dat er op een klein oppervlak van zo’n 4.000 vierkante meter een relatief groot bordes kon worden gerealiseerd. Gekozen is voor een verhoogd bordes met zowel inwerp- als inloopcontainers waar bezoekers hun grof huishoudelijk afval kunnen inleveren. Het depot voor klein chemisch afval is bewust aan de voorkant van het bordes geplaatst. Hierdoor hebben de beheerder en medewerkers een goed overzicht op de totale milieustraat. Door de keuze voor een verhoogd bordes zijn de verkeersstromen van de bezoekers en het vrachtverkeer gescheiden. Dat bevordert de veiligheid en voorkomt dat de doorstroming stagneert. Bovendien kan de milieustraat op drukkere dagen grotere bezoekersaantallen aan zonder dat er wachtrijen zijn. 

Milieustraat concrete invulling circulaire visie HVC en gemeente Papendrecht 
Duurzaamheid en flexibiliteit waren belangrijke redenen voor HVC om te kiezen voor een circulaire milieustraat van Modulo. De U-elementen zijn gemaakt van ecogranulaat. Als de milieustraat in de toekomst moet worden aangepast of verplaatst kunnen de U-elementen opnieuw worden gebruikt zonder dat er grondstoffen verloren gaan. Dat is belangrijk voor HVC omdat het aansluit op hun circulaire gedachte om grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te houden. De milieustraat heeft een materialenpaspoort en is opgenomen in Madaster. Daaruit blijkt een circulariteitsscore van 90 procent. Ter vergelijking: een traditioneel gebouwde milieustraat scoort gemiddeld rond de 15 procent.

Modulo-concept grote voordelen bij ‘slappe gronden’
De modulaire prefab U-elementen hebben nog een technisch voordeel. De lijnlasten – de belasting naar de ondergrond – bij de bouw van de milieustraat zijn lager dan bij traditionele milieustraten met keerwanden. Aangezien Papendrecht in een gebied met ‘slappe gronden’ ligt, is de kans op zettingen nu flink kleiner.

Meer info: video, Madaster Materialenpaspoort, leuk interview met Melle van Dijk
Kijk hier de video: Circulaire milieustraat staat in twee dagen
Lees hier meer over de uitreiking van het Madaster Materialenpaspoort aan Wethouder Arno Janssen van de gemeente Papendrecht en Gert Jan de Waard van HVC.
Of lees het interessante interview met Melle van Dijk, Teamleider, Grondzaken, Ontwikkeling en Vastgoed/RO. Hij vertelt over het proces en de uitgangspunten voor het toekomstbestendige ontwerp. Op de vraag: hoe voldoet de nieuwe milieustraat in de praktijk? antwoordt hij: “Heel goed! Dat geven zowel de medewerkers als de bezoekers aan. Een veel beter overzicht is een van de belangrijke winstpunten. Er staat nu een milieustraat met een grotere capaciteit die tegelijkertijd compact is en goed te overzien, zowel de snelle als langzame stromen.”

Terrein oppervlak: 3.700 m2

Hoogte:
1,25m

Gebruiksruimte onder bordes:
circa 800 m2

Aantal containers aan bordes:
16

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Doke van Niekerk

dvniekerk@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54